Lokale Maart zu Luerenzweiler


Verkaf vun lokalen, regionalen a selwer hiergestallte Produiten
den 23. Oktober 2016, vun 11.00 - 18.00 Auer
Umeldung bis den 01. September 2016
Email: charelthill@lorentzweiler.lu
Tel.: 33 72 68 20
 
Administration communale

Heures d'ouverture:
lundi - vendredi :
9-12h & 13-16h
jeudi: 9-12h & 13-19h

Contact:
Tél: 33 72 68 - 1
Fax: 33 72 68 55
lorentzweiler@lorentzweiler.lu

Adresse:
87, rte de Luxembourg
B. P. 7
L-7507 Lorentzweiler

 

Accès direct vers
© Administration Communale de Lorentzweiler