HOPLR I Noperschafts-Websäit an App I Site web et application pour le quartier03 mars 2023

Hoplr – Noperschafts-Websäit an App | Hoplr – site web et application pour le quartier

Hoplr ass eng Noperschafts-Websäit an App.

D’Awunner vun der Gemeng Luerenzweiler kënnen Hoplr benotzen fir mat hiren Noperen a Kontakt ze kommen:

 • Nei Noperen kenne léieren,
 • an Ärer Noperschaft Aktivitéiten organiséieren oder dorun deelhuelen,
 • Noriichten aus Ärer Noperschaft kréien,
 • Hëllef an Ënnerstëtzung ubidden oder vun Ären Nopere kréien,
 • e Babysitter fannen,
  • eng Botzaktioun organiséieren
  • Saachen ausléinen
  • e Spezialist fannen
  • Hëllef bei Hausaarbeche kréien
  • Alles iwwer Är Noperschaft!

D’Gemeng Luerenzweiler stellt Iech als Awunner vun der Gemeng Luerenzweiler Hoplr zur Verfügung. Et ass gratisouni Publicitéit a sécher.

Lettre d'invitation (F, D, GB, PT)