Sicona I Wëllplanzesom Lëtzebuerg Geseemsmëschungen I Maintenant dans votre commune - Elo an Ärer Gemeng !05 mai 2023

Wëllplanzesom Lëtzebuerg-Geseemsmëschungen maintenant dans votre Commune !

Vous voulez soutenir notre biodiversité locale? Pour cela, il suffit de créer un petit parterre chez vous! Fleurs et herbes naturellement présentes au Luxembourg sont des plantes nourricières essentielles à nos papillons et autres insectes indigènes.

Vous avez maintenant la possibilité de venir chercher un petit sachet de semences de Wëllplanzesom Lëtzebuerg pour 1 m2 dans votre commune afin de semer ces graines dans votre jardin et de profiter d’une floraison multicolore en été.

Wëllplanzesom Lëtzebuerg-Geseemsmëschungen elo an Ärer Gemeng!

Dir wëllt eis heemesch Biodiversitéit ënnerstëtzen? Dat kënnt Dir schonns mat engem klenge Beet bei Iech doheem! Blummen a Kraider, déi natierlech bei eis virkomme si wichteg Fudderplanze fir eis heemesch Päiperleken an aner Insekten.

Dir huet elo d’Méiglechkeet bei eis an der Gemeng eng kleng Titche mat Wëllplanzesom Lëtzebuerg-Geseems fir 1 m2 sichen ze komme (d’Quantitéit ass begrenzt) fir dëse Som an Ärem Gaart unzeséien an am Summer vun de faarwege Bléien ze profitéieren.