Kaffiskränzchen zu Steesel am Office Social Osstelo den 03.03.2023