Luerenzweiler > Politique > Commissions consultatives > Commission culturelle

Commission culturelle

 • Calvario Diana

  Är Leit

 • Colbert Malou

  Dei Gréng

 • Eischen Martine

  Dei Gréng

 • Kockelkorn René

  Är Leit

 • Peters Béatrice

  CSV

 • Siebler Anette

  Är Leit

 • Wagner Simone

  Är Leit

 • Wietor Andrée

  CSV

 • Bach Paul

  Conseiller Är Leit 33 23 16 33 23 52

 • Kremer Billy

  Conseiller Är Leit

 • Schmit Joëlle

  Conseillère DP 691 17 32 92