Luerenzweiler > Politique > Commissions consultatives > Commission des Archives

Commission des Archives

 • Boever Fernand

  CSV

 • Hellers-Theunissen Micheline

  Är Leit

 • Kieffer-Everad Chantal

  Är Leit

 • Kirsch Siggy

  Photographe

 • Mayer Georges

  DP

 • Ney-Colbert Malou

  Dei Gréng

 • Reeff Marcel

  CSV

 • Steyer-Fonck Alice

  Är Leit

 • Wagener-Habaru Simone

  Är Leit

 • Wantz Carlo

  Är Leit